person_outline
search

bannersokolka1

Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Významné mariánské poutní místo založil roku 1684 Julius Sasko-Lauenburský, stavbu dokončila roku 1723 jeho dcera Anna Marie Toskánská. Stavba kolem dvou nádvoří zahrnuje kostel, zvonici, arciděkanství, tříramenný ambit se sedmi kaplemi a hřbitov. Kostel je dílem Gulia a Octavia Broggiů.

Na místě, kde dnes stojí kostel, stávala prý svatyně staroslovanského boha Svatovíta. Svatyně sloužila nejen jako místo rituálních slavností a obětiště, ale i jako místo, kde se vykonávaly věštby. Poutní areál v obci Horní Police v dnešní podobě pochází z 18. století, kdy proběhla přestavba kostela a jeho okolí v barokním slohu. Ale historie církevních staveb a celého poutního místa v centru obce jsou daleko starší.

Legenda vypráví, že v Horní Polici v roce 1523 vyvrhla řeka Ploučnice na břeh dřevěnou sošku Panny Marie, která se do toku dostala  jako jedna z obětí luterského ikonoklasmu. Obyvatelé Horní Police pak tuto sošku odnesli do původního gotického farního kostela, jehož existence je doložena v roce 1291. K sošce vystavené na hlavním oltáři přicházeli poutníci z okolí a tím se datuje vznik a tradice poutí do Horní Police.
 

Barokní sádrokarton i Kristova krev

Legenda vypráví, že v Horní Polici v roce 1523 vyplavila řeka Ploučnice na břeh dřevěnou sošku Panny Marie, která se do toku dostala jako jedna z obětí luterského ikonoklasmu. Obyvatelé Horní Police pak tuto sošku odnesli do původního gotického farního kostela. K sošce vystavené na hlavním oltáři přicházeli poutníci ze širokého okolí a tím se datuje vznik a tradice poutí do Horní Police. Soška je dodnes součástí hlavního oltáře a místo jejího vylovení z řeky připomíná mariánský sloup.
 
Současnou podobu v barokním stylu získalo poutní místo při přestavbě na přelomu 17. a 18. století. Velkou zásluhu na tom měli tehdejší majitelé panství Julius František Saskolauenburský a jeho dcera Anna Marie Františka Toskánská. Majitelka panství požadovala po stavebnících (Juliu Broggiovi a Václavu Špačkovi) velmi rychlý výsledek, takže stavitelé si museli poradit netradičním způsobem – vytvořili na mnohých místech dřevostavby, které následně obezdili štukem, takže vzniknul jakýsi barokní sádrokarton.
 
Nejvíce vytížený býval kostel Navštívení Panny Marie v první polovině 18. století. Tehdy sem přicházelo na poutě 30 až 40 tisíc poutníků a děly se tu velmi zajímavé věci - když poutníci přicházeli vstupní věží, tak z rukou a nohou ukřižovaného Krista tekla krev. Dokládají to mimo jiné účty za červenou barvu, jež se pro tyto účely používala.
 

Jak se k areálu dostat?

Poutní areál stojí na hřebeni nad jižním břehem Ploučnice. Od společného průjezdu silnic II/262 a II/263 (jižní předmostí obou mostů), kde lze parkovat, je nejlépe vystoupat alejí k východnímu vstupu do spodního nádvoří. Severní a západní brána jsou trvale uzavřeny, od jihu lze projít přes hřbitov.


Posted: 2017-01-11 12:56:49