person_outline
search

bannersokolka1

Hamerský rybník v Praze – oblíbené místo k bruslení

Hamerský rybník v Záběhlicích je boční rybník na náhonu Botiče v Záběhlicích v Praze. V zimě je oblíbeným rájem všech milovníků bruslení. Večer je navíc osvětlen, takže se dá bruslit až do pozdních hodin.

Po obvodu Hamerského rybníka bývá prohrnuta dráha na bruslení, v prostoru rybníka pak několik menších hřišť vytvořených místními bruslaři či hokejisty. Odpoledne bruslí a hrají hokej na „Hamráku“ desítky lidí, od desáté večerní budete na ledě sami.
 
Hamerský rybník v Praze 10 Záběhlicích byl založen kolem roku 1770 jako zdroj vody pro nově vzniklé měděné hamry. Rybník je boční a je napájen náhonem z Botiče, který se od potoka odděluje doleva na Záběhlickém jezu. V polovině 20. století tvořila hladina asi jen necelou polovinu dnešní rozlohy a zbytek tvořil mokřad, zarostlý rákosem. V roce 1925 byla severní část rybníka částečně vybagrována, ale do konce čtyřicátých let byl Hamerský rybník zanesený bahnem téměř ze 3/4 a větší část rybníka byla pokryta rákosem. Při odbahňování rybníka v únoru 1960 byly na dně nalezeny pozůstatky záběhlické královské tvrze Václava IV. Tvrz byla zničena za husitských válek roku 1420 a při výstavbě rybníka pak nadobro pohřbena pod vodní hladinu. Při následném průzkumu bylo odkryto několik místností této středověké stavby. Uprostřed rybníka se na místě bývalé tvrze od roku 1960 nachází ostrůvek o rozloze asi 30 m², který vznikl při tehdejším odbahňování.
 
Rybník je zajímavý i z hlediska výskytu živočichů a rostlin. Z ptáků zde můžete zahlédnout labuť velkou, lysku černou, potápku malou a racka chechtavého. Z obojživelníků se zde vyskytuje skokan zelený, ropucha obecná, vzácně i čolek obecný. V okolí rybníka se vyskytuje 214 druhů motýlů. Z dřevin je zajímavý starý topol černý a olše na levém břehu.

Celý popis

Má příspěvek časově omezenou dobu trvání?Posted: 2017-01-20 16:05:06