person_outline
search

bannersokolka1

Hostivařský lesopark

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované pražské Jižní Město. Nový les vyrostl převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže.

Hostivařský lesopark společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras. V západní části lesa (Chodov) se nachází hájovna se zookoutkem a zatopeným lomem pro vodní ptactvo. Známé je také koupaliště na břehu Hostivařské nádrže s písečnými plážemi. Na pravém břehu nádrže bylo v roce 2012 zbudováno dřevěné vyhlídkové molo.
 
Rozlehlý přírodní park Hostivař, meandr Botiče a přehrada Hostivař lemující celé území, nabízí nespočet možností k relaxaci i sportovním aktivitám, které se dají provozovat po celý rok. V letních měsících využijete pláž u přehrady a pár kroků od domu se nachází squashové centrum, tenisový kurt, golfové hřiště, plavecký areál a hokejový klub. V krátké dojezdové vzdálenosti najdete vyhlášený sportovní areál Hamr s mnoha sportovními možnostmi. V zimě, když je dostatek sněhu, se sem můžete vypravit na běžky nebo pokud zamrznou vodní plochy i na brusle.


Posted: 2017-01-20 15:45:37