person_outline
search

bannersokolka1

Muzeum maškar v Milevsku

Nové muzeum milevských maškar v budově bývalé spořitelny. Návštěvníci dočkají jeho otevření v únoru před tradiční akcí Milevské maškary.

Záměrem je vytvořit muzeum profesionální úrovně, zaměřené obecně na maškarní tradici s výrazným důrazem na místní tradici. Hlavním cílem je dát městu nový atraktivní návštěvnický cíl, který je přitažlivý trvale. Muzeum maškar naváže na nespornou kvalitu a výjimečnost milevských maškar, bude jí dále rozvíjet a napomůže tak k propagaci města. Důraz bude kladen na aktivní zapojení návštěvníka.
 
Muzeum bude umístěno v prvním patře budovy č. p. 6 na nám. E. Beneše (spořitelna). Do budoucna se předpokládá i možná expanze v dalších etapách – trezorová místnost, prostory kamerového systému.

Celý popis

Má příspěvek časově omezenou dobu trvání?Posted: 2017-01-23 12:49:36