person_outline
search

bannersokolka1

Veletrh pražských veřejných vysokých škol 2017

2. února 2017 se v prostorách historické budovy Karolina Univerzity Karlovy uskuteční Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Zájemci o studium v Praze na něm naleznou studijní nabídku bakalářských a magisterských studijních oborů 8 vysokých škol (UK, VŠE, ČVUT, ČZU, VŠCHT, AMU, AVU, UMPRUM).

Veletrh je určen především studentům středních škol, kteří se letos či příští rok chystají na přijímací zkoušky na vysokou školu. Na jednom místě se tak mohou informovat, jaké obory nabízí Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze nebo Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Zájemci o studium mohou navštívit přednášky jednotlivých fakult nebo s jejich zástupci osobně probrat podmínky přihlášení, přijímacího řízení i celého studia.

Vstup na veletrh volný pro všechny účastníky.Posted: 2017-01-30 07:29:45