person_outline
search

bannersokolka1

Městské muzeum Horažďovice se sídlem na zámku

Na zámku v Horažďovicích můžete netradičně spojit prohlídku nejkrásnějších zámeckých prostor a muzejní expozice i se sezoními výstavami. Také stará část města Horažďovic stojí za procházku, a pokud vás nezajímají středověké památky, může vás zaujmout výhled na řeku Otavu a vrch Prácheň.

Zámek v Horažďovicích stojí na místě gotické tvrze. Gotický hrad byl v 15. století přestavěn na renesanční zámek. Z této přestavby se nám zachoval malý vnitřní dvůr s arkádami a freskovou výzdobou a dvoupatrová věž zámku.

Za Půty Švihovského roku 1503 byl také zřízen vodovod z Práchně, který sloužil až do roku 1932. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo Švihovským panství zkonfiskováno a roku 1622 je koupil Adam ze Šternberka. Šternberkové v letech 1681 – 1692 přestavěli zámek v barokním stylu podle návrhů italského stavitele Solominiho. Vznikl velký sál s freskovou výzdobou, byly zazděny arkády na nádvoří, vystavěna zámecká kaple a hospodářské budovy.

Velký sál vznikl kolem roku 1680. Pod nástropní freskou je fabion s vedutami jihočeských měst. Jedná se o Horažďovice, Písek, Tábor, Hlubokou (Frauenberg), Zahájí (Zahen) a České Budějovice.

Zámecká kaple vznikla při přestavbě v roce 1680. Na stropě je freska Povýšení svatého Kříže z roku 1712, nejstarší části oltáře, postranní skříňky, jsou z roku 1691,ostatní části jsou z poloviny 18. století.

Prohlídkovou trasu tvoří zámecké prostory a městské muzeum.

Kromě stálé expozice - národopis, perlorodky, mineralogie, židovská komunita, ukázka zámeckého pokoje, zbraně - nabízí muzeum také sezóní výstavy.

V Městském muzeu Horažďovice byla otevřena interaktivní dílna „Návrat k tradicím“. Návštěvníkům umožní vyzkoušet si na vlastní kůži některé z běžných součástí života na vsi z doby před sto i více lety.
Přijďte se seznámit s dovednostmi našich předků a v dílně Návrat k tradicím vyzkoušet vlastní šikovnost, protože zde platí: Prosíme, sahat! Jednotlivé části muzea jsou realizovány se záměrem umožnit návštěvníkům bezprostřední kontakt s vystavenými předměty. Setkání s historií řemesel a jednotlivých rukodělných technik se tak pro vás stane osobním zážitkem. Zároveň nebudete s nástroji zápolit; vše vám zde ochotně vysvětlí a názorně ukáží. Dílna má jednotlivé části, které se dělí podle starých řemesel na část o tkaní, výrobě ze dřeva, předení a paličkování.

Co všechno si můžete vyzkoušet?

  • Navrhnout vlastní vzor a utkat kousek látky na autentickém tkalcovském stavu
  • Vyčesat kousek ostříhané ovčí vlny a upříst nit na kolovrátku
  • Vyřezat lžičku z polotovaru z lipového dřeva
  • Paličkovat krajky podle různě složitých vzorů
  • Poslechnout si odborný výklad a zhlédnout filmy se záznamy práce lidových mistrů


Posted: 2017-01-31 07:20:03