person_outline
search

bannersokolka1

Kovářská a kolářská sobota v Těšanech

Tradiční akce v jedné z kulturních památek ve správě Technického muzea v Brně - v Kovárně v Těšanech. K vidění a vyzkoušení bude tradiční řemeslo i další doprovodný program.

Během soboty bude prohlídka barokní Kovárny v Těšanech, zapsané na seznam kulturních památek České republiky, obohacena o ukázky kovářského řemesla přímo v prostorách historické kovárny.

Pro děti bude připravený interaktivní hravý program. Děti se na krátkou dobu stanou tovaryši v kovárně a prostřednictvím plnění úkolů na stanovištích se seznámí s kovářským i kolářským řemeslem. Prohlédnou si nářadí a materiály, které kováři a koláři používají a zkusí s nimi jednoduché pracovní úkony. Na závěr získají tovaryšský výuční list, ozdobený skutečnou voskovou pečetí se znakem těšanské kovárny.

Srdečně zveme všechny milovníky kovářského řemesla do kovárny v Těšanech.Posted: 2017-02-14 13:03:23