person_outline
search

bannersokolka1

Ornitologická vycházka

Ani v zimě příroda nespí. Přijďte se o tom přesvědčit v sobotu 25. 2. 2017. Oblastní muzeum v Litoměřicích pořádá vycházku s ornitologem Václavem Beranem. Vydáme se pozorovat rozmanitou ptačí faunu města i blízkého okolí. Sraz zájemců je ve 14 hodin před budovou muzea na Mírovém náměstí.

Od budovy muzea naše kroky povedou na Písečný ostrov. Zde budeme pozorovat převážně vodní ptactvo, ale i další opeřené obyvatele vyskytující se v okolí řeky. Pravděpodobně zahlédneme kormorána velkého, havrana polního, labuť velkou nebo racka bělohlavého. Při troše štěstí zastihneme i ledňáčka říčního. Pokud počasí a čas dovolí, od řeky vystoupáme i do křovinatých strání nad Litoměřicemi, kde bychom mohli spatřit drobné pěvce.

Akce je součástí doprovodného programu k výstavě Příroda Českého středohoří – kresby Petra Nesvadby. Na pořádání se podílí spolek Stepník, z. s.Posted: 2017-02-17 11:36:20