person_outline
search

bannersokolka1

Pražské vinice 2017 - Putování vinicemi hlavního města

Městské i soukromé vinice otevřou své brány v rámci 1. ročníku projektu, jehož cílem je rozšířit povědomí o pražských vinicích a seznámit veřejnost s jejich historií. Slavnostní zahájení proběhne 23.6. v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji, víkend 24. a 25.6. bude věnován jednotlivým vinicím.

V rámci tohoto dlouhodobého projektu se bude každoročně pořádat víkendová akce pro veřejnost, jejíž součástí bude prezentace jednotlivých pražských vinic a jejich produkce, kterou bude možno na místě ochutnat. Návštěvníci budou také moci využít komentované procházky a seznámit se tak s navštívenou vinicí blíže.

Projekt si klade za cíl zaujmout zájemce o poznání atraktivních lokalit spojených s pěstováním vinné révy v Praze a zároveň přilákat domácí i zahraniční turisty, jejichž novým cílem se tak může stát.

Projektu se účastní vinice sv. Kláry Botanické zahrady v Troji, vinice Vyšehradské kapituly a NKP Vyšehrad – Starého purkrabství, vinice Salabka, Grébovka, Máchalka, Albertov, Baba, Svatováclavská vinice, vinice Pod Vyšehradem, Modřanská a Strahovská vinice.Posted: 2017-02-20 15:18:50