person_outline
search

bannersokolka1

Oslava svátku Purim v Třebíči

Prohlídky Zadní synagogy a židovské domácnosti v Domě Seligmana Bauera doplněné ochutnávkou košer vína zahájí v sobotu 11. března dopoledne letošní oslavy židovského svátku Purim v Třebíči.

Purim je považován za nejveselejší židovský svátek. Podle starověké tradice je pro Židy na celém světě připomínkou jejich záchrany z intrik zlého vezíra Hamana v Perské říši díky odvaze Ester, perské královny izraelského původu.

Odpolední program nabídne purimovou veselici s přehlídkou karnevalových masek, tanec a povídání o vzniku svátku Purim.
 Posted: 2017-03-01 14:26:08