person_outline
search

bannersokolka1

Národní galerie v Praze - Šternberský palác - evropské umění od antiky do baroka

Šternberský palác na Hradčanském náměstí v Praze vznikl na objednávku hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka a jeho manželky Kláry z Maltzanu. Od roku 1946 začala budovu využívat a stavebně upravovat Národní galerie v Praze, která sem umístila své sbírky Evropského umění od antiky do závěru baroka.

Ve Šternberském paláci si prohlédnete památky z období antického Řecka a Říma a restaurovanou expozici starého evropského umění od 14. do 18. století ve druhém patře Šternberského paláce, kolekce italských, španělských, francouzských a nizozemských mistrů. Ukázkami své tvorby jsou zde reprezentováni nejslavnější jména evropského malířství, jako např. Tintoretto, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens či van Dyck.

Mimořádnou kvalitou vyniká zvláště kolekce holandských mistrů, které vévodí díla Rembrandtova, Halsova, Terborchova, Ruysdaelova a van Goyenova. Samostatný kabinet, instalovaný ve stylu první poloviny 19. století, připomíná osobnost Josefa Hosera, sběratele a mecenáše, který je spojován s podstatnou částí sbírek starého umění Národní galerie.

K nejzajímavějším exponátům obnovené stálé expozice patří od října 2012 obraz Josepha Heintze mladšího, známého také jako Giuseppe Enzo, jehož námětem je Hádés (Dís) jedoucí z Tartaru. V roce 2014 byl vystaven také nově zrestaurovaný dvojobraz Lucase Cranacha Žehnající Jezulátko s křížem a Kristus Trpitel z počátku 16. století.

Nechybí však ani expozice německého a rakouského umění 16. - 18. století. Mezi řadou mistrovských děl, jejich autory jsou např. Lucas Cranach či Hans Baldung zv. Grien, nalezne návštěvník i jeden z nejslavnějších obrazů evropského malířství, Růžencovou slavnost od Albrechta Dürera. Malba vznikla v Benátkách roku 1506 a do Prahy se dostala zásluhou císaře Rudolfa II. Expozici doplňují komorní soubory dobového uměleckého řemesla a drobné plastiky. S kreslířským a grafickým uměním minulých staletí se setkáte v grafickém kabinetu v přízemí paláce. Výstavní sály zdobí původní barokní nástěnné a nástropní malby.
 

Šternberská zahrada

Zahrada je zbudována při hraně Jeleního příkopu a navazuje na západní průčelí Šternberského paláce. V zahradě je umístěna řada soch z 20. století. Najdete zde díla Jana Štursy, Vincence Makovského, Břetislava Bendy nebo Josefa Kaplického. Jednou z dominant zahrady je také žulový bazének, v jehož středu je umístěna plastika Čápa Jana Laudy.

Do zahrady se vstupuje po průchodu Šternberským palácem a jeho nádvořím. Návštěvníkům se otvírá na začátku dubna.Posted: 2017-03-07 14:30:17