person_outline
search

bannersokolka1

Husova knihovna v Polné

Budova s číslem popisným 9 se nachází na Sezimově náměstí v Polné a je chráněna jako kulturní památka ČR. V rámci naší republiky se za první republiky proslavila převratnou novinkou, kterou byl volný výběr knih rovnou z regálu.

Husova knihovna byla otevřena na podzim 1914 a vznikla sloučením osmi menších spolkových knihoven a jedné obecní. Na počátku měla 1 145 knih a prvním knihovníkem se stal Gustav Vítek. V roce 1922 se knihovna přestěhovala do nynějšího památkově chráněného domu 9 na Sezimově náměstí. Roku 1923 zde bylo zřízeno dětské oddělení. Na Mezinárodní knihovnické výstavě v Praze roku 1926 knihovna se svou expozicí obsadila první místo. Téhož roku získala licenci pro šíření československého rozhlasu.
 
Vítek jako první v Československu v roce 1930 v knihovně zavedl pro čtenáře volný výběr knih přímo z regálu. Rovněž založil Kroužek přátel četby a knihovny s působností v Polné. Roku 1940 již čtenářům nabízela knihovna 16 500 svazků. V říjnu 1958 nastoupila do knihovny první profesionální pracovnice Božena Formanová-Vosická z Havlíčkova Brodu. Od roku 1972, kdy polenská knihovna začala poskytovat střediskové služby pro 17 okolních knihoven, zaměstnává instituce dvě knihovnice. V říjnu 2000 byl do knihovny zaveden internet a celý fond prošel digitalizací a byl zpřístupněn na počítači.


Posted: 2017-03-08 16:56:24