person_outline
search

bannersokolka1

Výstava Kliment Čermák a ti druzí

Cílem výstavy je přiblížit život a práci této všestranné osobnosti a zapáleného čáslavského patriota. Vedle něj zde jsou připomenuty další významní učitelé regionu.

19. ledna 2017 uplynulo sto let od úmrtí čáslavského rodáka Klimenta Čermáka. Jeho jméno připomíná pamětní deska na jeho rodném domě čp. 124 na dnešní pěší zóně v bývalé Jeníkovské ulici., která byla odhalena v roce 1930. 

Vedle pedagogické činnosti se Čermák celý život věnoval archeologii. Pod hlavičkou Včely Čáslavské, jíž byl od roku 1877 jednatelem a od roku 1881 starostou, prováděl první výzkumy v regionu. Zprávy o nich uveřejňoval v Památkách archeologických a dalších odborných časopisech. Za jeho působení vzrostl počet sbírkových předmětů natolik, že bylo třeba řešit otázku jejich uložení a především vystavení. K Čermákovým nejvýznamnějším výzkumům patří výzkum čáslavského Hrádku, který prováděl od roku 1883-87 s finanční podporou c. k. centrální výzkumné komise ve Vídni. Několik let se také zabýval Drobovicemi. Poslední velký výzkum prováděl při rekonstrukci kostela sv. Petra a Pavla v letech 1909-11.

Celý život, pokud mu to zdraví dovolovalo, Čermák podnikal cesty za bližšími i vzdálenějšími cíli. Jako člen Včely Čáslavské se Čermák  vedle praxe snažil rozvíjet i teorii muzejní práce. Jako první použil termín “muzeologie“. Nálezy mincí a správa muzejní sbírky, která vznikla již v roce 1864 při zakládání spolku, kdy členové Včely věnovali množství mincí, přivedly Čermáka k zájmu o numismatiku. Ve Věstníku uveřejňoval příspěvky nejen o budování sbírky, ale i o péči o ni, například Jak čistíme mince. Je autorem třísvazkové monografie Mince království českého za panování rodu Habsburského, která vycházela v sešitech od roku 1891 do roku 1913. Jako spoluautor se na ní podílel Bedřich Skrbek, zapálený numismatik-amatér z Pardubic. Od roku 1875 byl pověřen vedením městské kroniky.

Celý život psal povídky určené hlavně mládeži, v níž se snažil probudit zájem o minulost. Také se jí snažil vštípit zásady, jak se k památkám minulosti chovat. V roce 1888 vyšla první knížka těchto povídek s názvem Z časů dávných. Čermák psal i populárně naučné knihy pro dospělé čtenáře, například Pravěk lidstva evropského – doba kamene nebo Vývoj nejobyčejnějších nástrojů.Posted: 2017-03-22 13:35:17