person_outline
search

bannersokolka1

Dobře utajená pípa

DUP je amatérskou automobilovou orientačně-konzumační soutěží přístupnou všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří chtějí netradičním způsobem strávit část víkendu. Je vypsána pro osobní automobily s minimálně dvoučlennými posádkami.

Na trati soutěže dodržují posádky časy příjezdů do časových kontrol, opisují údaje do jízdního výkazu nebo si nechají potvrzovat jízdní výkaz v průjezdních kontrolách /popř. restauracích/, plní různé soutěžní úkoly a účastní se jízdy zručnosti o pohár Saši Kolowrata. Všechny tyto prvky se hodnotí systémem trestných bodů /TB/. Vyhrává posádka, která má v celkovém součtu nejnižší počet trestných bodů.

Trať soutěže neopustí prostor Evropské unie a vede po komunikacích I., II., III. třídy a po účelových cestách většinou se zpevněným povrchem (dálniční známka pro soutěž není nutná). Trať soutěže je rozdělena na časově sledované úseky /etapy/ a její ideální délka nepřesahuje 110 km. Během jednotlivých jízdních etap může být vložen blíže nespecifikovaný počet pěších etap /Memoriál Alexeje Meresjeva/, kontrolní konzumace Unií schválených alkoholických nápojů spolujezdci a jiné, jistě duchaplné, soutěžní úkoly.Posted: 2017-03-24 13:09:50