person_outline
search

bannersokolka1

Cyrilometodějský Velehrad

Výstava přináší cenné informace o historii Velehradu jakožto významného poutního místa, o příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a zásadním významu jejich odkazu. Dozvíme se také mnohé o obnovení cyrilometodějské tradice v 19. století.

Cílem výstavy bude představit návštěvníkům dějinné milníky spjaté s Velehradem a Cyrilem a Metodějem. K vidění budou především starší dokumenty jako rytiny, veduty, fotografie doplněné o texty a také sbírkové předměty.

Autory výstavy jsou PhDr. Blanka Rašticová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti a prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Posted: 2017-05-17 10:50:26