person_outline
search

bannersokolka1

Výstava Ve stínu války

Ve stopách přímého účastníka válečného tažení z léta roku 1866 a prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Příběh polního trubače čáslavského řadového pěšího pluku č. 21 Ladislava Prokopa. Ve výstavě spatříte bohatou ukázku výzbroje a výstroje zúčastněných armád i předmětů každodenní potřeby.

V létě 2016 uplyne 150 let od válečného konfliktu mezi Pruskem a Rakouskem, který výraznou měrou proměnil tvář Evropy. Nová výstava tak představí průběh prusko-rakouské války jako klíčové události 19. století. Návštěvníci se budou moci vydat ve stopách přímého účastníka válečného tažení z léta roku 1866 Ladislava Prokopa, rodáka z východních Čech, a to podle jeho autentických vzpomínek. Ve výstavě budou zároveň představeny četné součásti výzbroje a výstroje armád z roku 1866. Mezi vystavené unikáty patří pruská vojenská knížka, polní psací souprava či vojenská sedla.

Mezi největší rarity patří bezpochyby pruské polní dělo C/67, dále v muzejních sbírkách vzácně se nacházející rakouská puška systému Console, výjimečně zachovalý rakouský plukovní buben, pruská vojenská knížka, bohaté ukázky dobových uniforem a dalších textilií či unikátní přípravné skici proslulých obrazů Václava Sochora Srážka rakouského a pruského jezdectva u Střezetic či Baterie mrtvých.Posted: 2016-10-12 13:06:13