person_outline
search

bannersokolka1

Výstava Křesťanská Arménie v Klementinu

Výstava přibližuje písemné památky Arménie od nejstarších po novodobé s důrazem na česko-arménské kulturní vazby. Koná se v rámci spolupráce obou národních knihoven u příležitosti 350 let od vytištění první arménské bible v Amsterodamu.

Celkem 75 exponátů tak představí arménské písemné skvosty od nejstarších tisků liturgického a hudebního charakteru včetně Hymnáře z roku 1664 nebo raných děl svatého Řehoře z Nareku označovaného za „Andělského učitele". Nechybí ani moderní publikace včetně arménských překladů českých autorů. Třeba Povídání o pejskovi a kočičce nebo Osudy dobrého vojáka Švejka
 
Výstava zahrnuje více než 20 unikátních starých tisků zapůjčených z Arménské národní knihovny a je doplněna z  fondů NK ČR.
 
Výstavu doplňuje i řada doprovodných akcí, ať už přednáška o arménské církevní hudbě nebo připomínka genocidy Arménů Osmanskými Turky.


Posted: 2016-10-16 02:24:27