person_outline
search

bannersokolka1

Městské hradby v Berouně

Raně gotické hradby královského města založil roku 1295 Václav II., v 15. a 16. století byly zmodernizované a dodnes se dochovaly ve velkých úsecích. Většinou jsou volně přístupné jako součást parkové úpravy, mimo to se zachovaly dvě věžovité brány.

Nejstarší opevnění vznikalo od konce 13. století do první poloviny 14. století. Město získalo tvar téměř pravidelného čtverce. Přístup zajišťovaly dvě brány a dvě fortny. Hradby byly šest až devět metrů vysoké, asi dva metry silné a bylo do nich vestavěno 37 hranolových, dovnitř otevřených bašt v pravidelných rozestupech. Hlavní hradbu doplňoval až 10 m široký parkán, před kterým probíhal vodní příkop s vnějším náspem. Posléze bylo opevněno i Berounské předměstí. Roku 1421 město dobyli husiti. V průběhu 15. a 16. století bylo opevnění modernizováno a doplněno o předsunuté bašty.
 
V průběhu 18. a 19. století byly k vnitřní straně hradební zdi přistavovány domky, některé využily i vnitřní prostor bašt. Dodnes se dochovaly obě brány (Pražská téměř v původní podobě a Plzeňská, která byla barokně upravena), dlouhé úseky hradeb s baštami a část hradebního příkopu.
 

Pražská brána

Její nejdůležitější funkcí bylo chránit vstup do města a také sloužila jako pozorovatelna. Brána vznikla na přelomu 13. a 14. století v gotickém stylu, který si zachovala do současnosti. V interiérech Pražské brány lze shlédnout Výstavní síň Jiřího Jeníčka, která vám představí fotografické práce studentů pražské FAMU. Krom expozice se vám při vystoupání na vrchol brány naskytne krásný pohled na město Beroun.
 

Plzeňská brána

Plzeňská brána sloužila pro vybírání cla až do roku 1752. Touto branou totiž procházela obchodní stezka z Prahy do Plzně. V prostorách bývalé zbrojnice je instalována expozice, která je zaměřena na historii, kulturní památky a hradební systém města. Ve druhém patře se nachází stálá výstava věnovaná Berounu a jeho privilegiím. Původně brána měla gotickou podobu, v roce 1735 po ničivém požáru byla opravena do barokního stylu.


Posted: 2016-10-17 20:14:12