person_outline
search

bannersokolka1

Josefová – zapomenutá perla sklářství v Jeseníkách

Beseda o zaniklé osadě Josefová s autorem stejnojmenné publikace.

V úterý 8. listopadu 2016 od 17 hodin proběhne beseda s autorem knižního titulu „Josefová – zapomenutá perla sklářství v Jeseníkách“ Mgr. Pavlem Marešem. Publikaci v české i německé jazykové verzi vydaly Lesy ČR, s.p., zastoupené Krajským ředitelstvím Šumperk. Autor seznámí přítomné s důležitými mezníky historie osady a okolí, s okolnostmi vzniku publikace a dalšími zajímavostmi spojenými se zaniklou obcí Josefová.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarmaPosted: 2016-10-26 08:16:37