person_outline
search

bannersokolka1

Přehrada Pařížov

Přehrada Pařížov je nádherné vodní dílo, které pro neznalé zůstává ukryto v údolí řeky Doubravy nad obcí Pařížov na Chrudimsku. Jedná se o kamennou přehradu postavenou v letech 1909 až 1913, která nedávno oslavila 100 let své existence.

Pod Železnými horami na řece Doubravě v pardubickém regionu se tyčí jedna z nejhezčích a nejstarších přehrad na území České republiky. Tvarem připomíná spíše hrad na řece, svou funkci ale plní dokonale, a to více než 100 let.

Podnětem k výstavbě přehrady byly velké a opakované povodně, které patřily tehdy k největším na Doubravě. Aby se předešlo ničivým následkům přívalových dešťů a jarních oblev, odsouhlasila se výstavba čtyř přehrad. Kvůli financím nakonec velkolepý projekt nevyšel, realizovala se pouze jediná přehrada - Pařížov na řece Doubravě.
Stavba začala v roce 1909 a dokončena byla o čtyři roky později. Specifický je u ní gotizující styl s věžičkami, které připomínají cimbuří. Samotná hráz se skládá z lomového kamene dováženého z blízkého lomu. Na celé stavbě se podílelo téměř 500 českých a italských dělníků, kteří odvedli skutečně mistrovské dílo.

Od roku 1992 slouží přehrada i jako vodní elektrárna. Koruna hráze je oplocená, přestože přes ni nevede žádná komunikace. Nádrž je také užívána místní organizací Českého rybářského svazu Běstvina na sportovní rybolov.
 

Dědictví po generaci

Přehrada Pařížov se stala osudem rodu Horských. Pradědeček Josef nastoupil na pozici hrázného v roce 1941. Vychoval tu se ženou tři děti a nejstaršímu synovi Jiřímu předal řemeslo a lásku k tomuto místu. Před několika lety už i Jiří předal funkci hrázného synovi, který se stará o chod přehrady.

Pokud máte zájem navštívit tuto neobvyklou stavbu, stačí jen zazvonit na pana hrázného, který vás rád pustí dovnitř.Posted: 2016-10-26 16:32:57