person_outline
search

bannersokolka1

Kostel sv. Augustina v Sovinci s muzeem řádu německých rytířů ve věži

Ve stínu hradu Sovince stojí klasicistní kostel sv. Augustina z poloviny 19. století. Stavba má přitom své osobité kouzlo a díky své zachovalosti i slohové čistotě je považován za jednu z nejcennějších empírových staveb na Moravě. V jeho věži objevíte expozici o řádu německých rytířů.

Kostel zasvěcený sv. Augustinovi, jednomu z církevních Otců, stojí na jižním předhradí Sovince není veřejnosti běžně přístupný, nahlédnout do něj lze v sezóně pouze skrze mříže. Příležitostně se zde konají bohoslužby (především na svátek sv. Augustina 28. srpna) a kulturní pořady. Naopak veřejnosti přístupná je expozice o řádu německých rytířů a historii hradu Sovince ve věži kostela.
 
Věž kostela sv. Augustina v Sovinci, která v minulosti sloužila k obraně hradu, jako vězení s hladomornou a posléze jako kostelní zvonice, dnes ve svém interiéru ukrývá muzeum. Vzniklo poté, co byl kostel sv. Augustina navrácen řádu německých rytířů. Kromě dokladů o historii, osobnostech a současnosti řádu německých rytířů a o jeho působení na sovineckém panství muzeum nabízí i zajímavé exponáty vztahující se k hradu obecně.
 
V prvním poschodí návštěvníky čeká expozice zakladatelů a dalších majitelů hradu a zvláště dokumenty vztahující se k osobě Jana Staršího Kobylky z  Kobylího, který v roce 1623 prodal hrad Sovinec řádu německých rytířů. Najdou zde také model hradu v podobě, jak by měl vypadat po celkové rekonstrukci. Ve druhém patře je umístěn model hradu Sovince v 15. století a také snímky vnitřního vybavení hradu, jež bylo z velké části zabaveno nacisty. Další část expozice se týká francouzských zajatců z období druhé světové války. Třetí patro je věnováno třicetileté válce, především švédskému obléhání hradu. Čtvrté patro je věnováno historii řádu německých rytířů během 20. století a páté patro nabízí výstavu řádů, heraldiky a řádových oděvů. Šesté patro zaujímá expozice věžních hodin a hodinových strojů a poslední patro tvoří samostatná zvonice s výhledem na hrad a okolí.

Muzeum ve věži je otevřeno v dubnu až červnu a v září a říjnu o víkendu od 10 hodin do 15 hodin a v červenci a srpnu každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin. Mimo otevírací dobu je možno si prohlídku rezervovat na tel 737 853 456.Posted: 2016-11-14 13:02:25