person_outline
search

bannersokolka1

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec, obklopený nevelkým anglickým parkem, nabízí svým návštěvníkům prohlídku více jak třiceti bohatě zařízených místností, které dříve sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode.

Čtyřkřídlý zámek s dlouhou historií a bohatým stavebním vývojem nabízí návštěvníkům k prohlídce třicet bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje členů hraběcího rodu Des Fours Walderode. Jelikož se zachovalo takřka všechno původní vybavení zámku, navrácené na své původní místo podle historických fotografií z roku 1932, působí zámecké místnosti dojmem, jako by v nich jejich šlechtičtí majitelé stále bydleli.

Mezi nejzajímavější prostory zámku patří knihovna s portrétní galerií majitelů a novogotická jídelna v podobě rytířského sálu. Nejstarší historii objektu pak připomíná středověké sklepení, které je rovněž zpřístupněno veřejnosti. Po prohlídce interiérů si lze udělat procházku přilehlým anglickým parkem vyzdobeným sochami z 18. a 19. století.

Zámkem vás provedou tři prohlídkové okruhy.
 

  • Na prvním (základním) nahlédnete do kaple Nejsvětější Trojice s předkaplím a sakristií, malé a velké knihovny, slavnostní jídelny, zeleného salonu, apartmá hraběte (pracovna, lovecký salon a ložnice), chodby s náhledem na dobovou toaletu, apartmá hraběnky (salon a ložnice) a předpokoje.
  • Prohlídka druhého okruhu zahrnuje interiéry ve druhém patře zámku, tj. hlavní schodiště, halu nad schodištěm, malou chodbu, dětskou hernu, dětskou ložnici, pokoj guvernantky, pokoj pokojské, hostinský pokoj pro služebnictvo, pokoj u platanu, pokoj hraběnky Augusty Gabriely, pokoj hraběnky Marie Immaculaty, klenutý pokoj, modrý salon, zelený pokoj, ložnici pro hosty, velkou chodbu, pokoj hraběte Karla Bedřicha, pokoj hraběte Kuna Theodora, biliárový pokoj, chodbu k oratoři a oratoř. Všechny uvedené místnosti mají bohatou výzdobu a jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími umělecky i historicky cennými předměty.
  • Třetí okruh pak zahrnuje bližší seznámení s historií a architekturou zámku před branou a na zámeckém nádvoří, prohlídku středověkých sklepů a prohlídku interiérů ve druhém patře zámku, tj. haly nad schodištěm, malé chodby, pokoje hraběnky Augusty Gabriely, pokoje hraběnky Marie Immaculaty, klenutého pokoje, modrého salonu, zeleného pokoje, ložnice pro hosty, velké chodby a pokoje hraběte Karla Bedřicha
Zámek Hrubý Rohozec je obklopen nevelkým anglickým parkem, ve kterém si můžete kromě několika vzácných stromů (např. platan javorolistý) prohlédnout také sochy světců pocházející z 18. a 19. století a romantickou umělou jeskyni nad skalním srázem.

V objektu i v parku možnost svatebních obřadů, přímo v objektu kavárna s možností zapůjčení her do parku, příležitostně kostýmované prohlídky.Posted: 2016-12-22 11:06:42