person_outline
search

bannersokolka1

Zpěvy zemí Koruny české gotiky a renesance

Tříkrálový koncert zpěvů Scholy Specialis Familiae s odborným komentářem a závěrečným společným zpěvem tříkrálových koled, doprovázený stylovou hrou a improvizací na kopie a rekonstrukce dobových nástrojů, jako jsou zobcové flétny, niněra, dudy, hackbret, gemzhorn, platerspiel, šalmaje,

Schola Specialis Familiae, rodinný soubor muzikologa a skladatele Doc. Vlastislava Matouška Ph.D., orientující se na dobovou provozovací praxi hudby středověku (gotiky a renesance) s dominujícím vokálním projevem, doprovázeným stylovou hrou a improvizací na kopie a rekonstrukce dobových nástrojů, jako jsou zobcové flétny, niněra, dudy, hackbret, gemzhorn, platerspiel, šalmaje, trumšajt, perkuse etc., Vás zve již tradičně na tříkrálový koncert zpěvů zemí Koruny české gotiky a renesance s odborným komentářem a závěrečným společným zpěvem tříkrálové koledy.

Těžištěm repertoáru jsou anonymní, většinou vícehlasé skladby z českých pramenů 15.století (Jistebnický kancionál, Codex Franus a Codex Speciálník).Posted: 2016-12-22 10:59:30