person_outline
search

bannersokolka1

Prohlídky bývalé káznice na Cejlu

Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu se otevře návštěvníkům. Výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století bude přístupný v sobotu 21. ledna od 10 do 13 hodin.

Základní kámen komplexu byl položen 20. června 1770 a stavba byla dokončena o osm let později. Až do roku 1786 v ní byl umístěn sirotčinec. Poté budovy sloužily původně zamýšlenému účelu věznice, a to až do roku 1955, kdy byla postavena věznice v Brně -Bohunicích.

Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a komunismu. V 90. letech minulého století sloužily budovy různým účelům - Moravskému zemskému archivu, Policii ČR aj. 

V současnosti je celý komplex uzavřen a nabízí pouze speciální akce, jako je právě prohlídka v sobotu 21. ledna. Trasa prohlídky začíná v Bratislavské ulici č. 68 a pokračuje na, dvůr č. 3, bývalou robotárnu, kapli, cely smrti, průchod dvorem č. 1 a zpět na dvůr č. 1. 

Celý komplex má celkem tři vnitřní dvory. U dvora do ulice Bratislavská stojí výrazně novější budova, která je částečně podsklepena a má tři nadzemní podlaží. Ostatní budovy původní věznice mají dvě nadzemní podlaží a jsou rovněž zastřešeny sedlovým krovem. Dispoziční uspořádání těchto budov je v přísném řádu chodbového a účelového traktu. Káznice má necelých 8.000 m2. V současné době je káznice ve vlastnictví Statutárního města Brna.
 Posted: 2017-01-09 17:45:35