person_outline
search

bannersokolka1

Dolní vodopád Černého potoka

jeden z nejznámějších, nejnavštěvovanějších a také nejlépe dostupných (z vlakového nádraží v Bílém potoce jste u něj za 40 minut) vodopádů v Jizerských horách se nachází na Černém potoce. Vede k němu značená odbočka ze zeleně značné cesty (Kozí stezky - Zickelsteig) vedoucí z Bílého potoka do sedla Holubníku. Vodopád se nachází v NPR Jizerskohorské bučiny.

Jako vodopád je v naprosté většině případů považována jen spodní, dobře dostupná a viditelná část, ale správně k němu patří i celá kaskádovitá část pod skalní plošinou, která je nad vodopádem. Vodopád tak má výšku 17 metrů, z toho levé rameno na skalní stěně má 9,8 metrů. Vodopád je charakteristický velkým v nejdelší ose pětimetrovým, zaklíněným kosočtvercovým balvanem, který rozděluje proud vody do dvou ramen.

Vodopád je velmi atraktivní za vyšších stavů vody po přívalových deštích nebo při jarním tání.

Na předposledním snímku je skalní plošina nad vodopádem a na posledním je vidět i kaskádovitá horní část vodopádu