person_outline
search

bannersokolka1

Černá Desná

Černá Desná pramení v údolí mezi Jizerou (1122m) a Černým vrchem (1026m) ve výšce cca 880 m n.m. a ústí po 10,2 km do Desné (Desná vzniká soutokem Černé Desné a Bílé Desné) v Desné. Průměrný sklon dna toku je 38,7 ‰, průtok 0,55 m/s a s plochou povodí 26,6 km².

Horní část toku na náhorní plošině má stejně jako u většiny vodních toků v Jizerkách malý spád. V této části najdeme vodní nádrž Souš postavenou v roce 1915.

Nejatraktivnější část toku začíná za posledními domy města Desná a pokračuje až k Soušskému mlýnu, touto částí toku vede červená turistická značka z Desné na Souš (k rozcestí pod přehradou)

PP Černá Desná

V roce 2013 byla vyhlášena přírodní památka Černá Desná. Předmětem ochrany je přirozený tok Černé Desné se soustavou 4 pravých vodopádů na žulových plotnách a stupních (nejvyšší soustředění těchto jevů v Jizerkách (Potoky na severních svazích sice mají více vodopádů, ale jedná se o převážně nepravé, tj. na balvanech). Výjimečná koncentrace obřích hrnců a kotlů v korytě Černé Desné, která je unikátní v rámci naší republiky. A v poslední řadě fragmenty smíšených smrko-bukových lesů v údolí.

Vodopády Černé Desné

Soušská kaskáda

Hrncový vodopád

Bukový vodopád

Dlouhý vodopád

předposlední z vodopádů na Černé Desné je z nich nejen nejhezčí, ale také s výškou 11 metrů a šířkou až 10 metrů největší.V horní, méně ukloněné části má peřejovitý až kaskádovitý charakter. Níže se sklon zvyšuje až na zhruba 50°. Při úpatí vodopádu se nachází velké vývařiště o rozměrech 12x12 metrů a značné hloubky. Vodopád patří mezi první desítku našich vodopádů jak podle mohutnosti tak i průtoku.

Na prvním snímku vydíte horní méně ukloněnou část vodopádu.

 

Plotnový vodopád

Pomníčky v údolí

 

kousek od posledních obydlí v Desné najdeme na jednom z velkých kamenů takřka v korytě říčky Černá Desná Fuchsův kříž. Kříž připomíná neštěstí z roku 1912 kdy do rozbouřených vod spadl z lávky přes řeku devítiletý Alfred Fuchs. Zemřel v tanvaldské nemocnici na podchlazení a následky zranění 25. ledna 1912 a byl pohřben na místním hřbitově.