person_outline
search

bannersokolka1

Divadlo V.A.D - Férie o Kladně

Kdy 30. březen 2017 19:00 - 21:00 Hudební a divadelní akce

Inscenací je protažen příběh tří - vzápětí čtyř dělníků z Poldovky a jejich mistra, vrátného, svačinářky a uklízečky, jeřábnice a pracovnice personálního oddělní (nebo jak to nazvat). Dějem se táhne záhada, která je na konci vyřešena (co se stalo s Evženem).

V.A.D
Kladenská Fé -rie je inscenací, jíž předcházelo několik let nejrůznějších participací souboru na nekomerčních kulturních aktivitách v Kladně, ze zvoleného přístupu cítím hloubku poznání i náležitý nadhled i skepsi vzhledem k možnostem uchovat něco hmotného z dělnicko – hornické identity města. V tomto smyslu je lokální téma i příspěvkem ke globalizaci a k s ní spojenému zániku starých průmyslových kultur a bezradnosti z toho, co by mělo přijít na jejich místo. Tedy – kromě duchovních reflexí ve výtvarném umění, literatuře a divadle.

Celý popis

Má příspěvek časově omezenou dobu trvání?Posted: 2017-01-12 08:41:52