person_outline
search

bannersokolka1

Vybraná témata psychologie - Kurz celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově

Kdy 22. únor 2017 Společenské akce

Posluchači tohoto kurzu se seznámí s klíčovými tématy psychologie jako vědní disciplíny. Cílem kurzu je nejen posluchače seznámit s teoretickými koncepty a jejich aplikačními oblastmi, ale především je přivést k zamyšlení nad tím, jak mohou poznatky z psychologie uplatnit ve svém každodenním životě.

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy výrazně rozšířila nabídku kurzů celoživotního vzdělávání. Mezi ně teď patří i „Vybraná témata psychologie“. Jednotlivé přednášky představí mimo jiné následující témata: uvedení do psychologické metodologie, psychologickou charakteristiku osobnosti, vybrané kapitoly sociální psychologie a specifické oblasti problematiky náročných životních situací a péče o duševní zdraví.

Celý popis

Má příspěvek časově omezenou dobu trvání?Posted: 2017-01-16 07:14:27