person_outline
search

bannersokolka1

Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století

Autorské představení publikace, která je kolektivním dílem pracovníků Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK

Autorské představení publikace, která je kolektivním dílem pracovníků Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK v čele s literárním historikem a teoretikem prof. Jiřím Holým.

Monografie představuje židovskou tematiku v širokém spektru pohledů, přístupů i názorových proudů: od romantického obdivu k Židům, přes židovské (auto)stereotypy až po antisemitismus, od českožidovství k sionismu a socialismu, od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacátého století k jejich obrazu v dobových židovských časopisech a k tematizaci holokaustu v poezii, próze i filmu.Posted: 2017-01-17 07:26:24