person_outline
search

bannersokolka1

MAsoPust na Mayrau 2017

Přijďte druhou sobotu v únoru 11. 2. 2017 na Mayrau se spolu s ostatními maškarami naposledy před Velikonocemi pořádně poveselit, jelikož pak Vás čeká o něco málo víc jak 40 dní půst.

Masopust je období od Tří králů až do začátku postní doby. Oslavy masopustu se vztahují na poslední tři dny před půstem, který začíná Popeleční středou. Masopustní veselice, spojená vždy s tancovačkou a průvody maškar, nabízela možnost, jednou ročně ulevit si od všednosti a pomocí masky se s ní vypořádat.

V 15:00 hod. se průvody maškar sejdou na Mayrau kde bude navazovat další masopustní program.

Letos se vydají na Mayrovku masopustní tyto  průvody...
 

Ve 12:30 se srotí masopustní průvod před Divadlem Lampion, Nám. Starosty Pavla 4 a půjde přes třídu T. G. Masaryka ke kinu Sokol, kde přejde přes přechod dělící silnici Čs. Armády a Pod zámkem, dále bude pokračovat ulicí Na Stráni, kde se cca ve 13:00 napojí na náměstíčku Viktora Stříbrného na masopustní průvod z Podprůhonu.

Masopustní průvod maškar z Podprůhonu vyrazí ve 13:00 trasou Náměstíčko Viktora Stříbrného - A. Suchého - Na Vyhaslém - přes Kamenný vrh - Lesní - směr Hornický skanzen Mayrau

Masopustní průvod maškar z Tuháně s obchůzkou po domech vyrazí ve 13:30 trasou Louka - ulicemi Lesní - Aeškerova - Revoluční - směr Hornický skanzen Mayrau

Masopustní průvod maškar z Libušína vyrazí ve 14:00 trasou Městský úřad Libušín - sídliště - ulicemi Františka Brzáka - Tuháňská - okolo střelnice a čistírny odpadních vod - směr Hornický skanzen Mayrau

Masopustní průvod maškar z Vinařic vyrazí ve 14:30 trasou Obecní úřad Vinařice - ulicemi k Náměstí - Švermovská - 9. května - Hornická - Hlavní - směr Hornický skanzen Mayrau

Program v Hornickém skanzenu Mayrau:

Průvody maškar se sejdou v 15:00 hod. na Mayrau a bude navazovat další masopustní program - udělení masopustních práv, korunovace královny masopustu, scénické představení maškar, průvod maškar po skanzenu s hudebním doprovodem Batucada band a od 16:30 hod. zahraje k tanci a poslechu Chotěborka.Posted: 2017-01-25 07:43:01