person_outline
search

bannersokolka1

Vodní elektrárna Spálov

Vodní elektrárna nacházející se v osadě Podspálov byla vybudována v roce 1921 podle návrhu slavného architekta Emila Králíčka a je dodnes plně funkční. Toto dokonale promyšlené a zhotovené vodní dílo, které sloužilo bez jediné přestávky celých 72 let, je po předchozím objednání možné navštívit.

Ručně ovládaná, středotlaká, průtočná a pološpičková elektrárna ve stylu art deco se nachází nedaleko Semil a k výrobě elektrické energie využívá nespoutané síly řeky Jizery. Pozoruhodný areál elektrárny projektoval mistr secese a kubismu architekt Emil Králíček, rodák z Německého Brodu. Elektrické zařízení rozvodny je dílem firmy F. Křižík a jako vodní motor byly použity dvě horizontální spirální Francisovy turbíny vyrobené firmou Breitfeld a Daněk z Blanska.

V roce 1998 došlo k odstavení elektrárny z provozu a byla zahájena modernizace, jejímž hlavním mottem bylo ponechat elektrárně její jedinečnost, autentičnost, krásu a vrátit jí sílu, mládí a svěžest. Modernizací se podařilo významně zvýšit výkon elektrárny ze 2 MW na 2,4 MW. Elektrárna Spálov ročně vyrobí v průměru 10 milionů kWh elektřiny, a pokryje tak spotřebu zhruba 2 800 pojizerských domácností.

Vodní elektrárna nejen že dodnes slouží svému účelu, ale je také obdivována jako architektonický klenot na Riegrově stezce ze Semil do Podspálova. V nedalekých Semilech se pak nachází funkcionalistické krematorium z roku 1937, obohacené v interiéru o fresky Aloise Doležela, žáka Maxe Švabinského.
 Posted: 2017-02-01 09:41:59