person_outline
search

bannersokolka1

Výstava Ve službách krále: doba Lucemburků na Velharticích

Celosezonní výstava s interaktivními prvky v bývalém hradním pivovaru.

Expozice o 14.století prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – autentické nálezy ze 14. století, stavitelství doby Karla IV., vojenství, repliky dobových kostýmů, rýžování zlata na zdejším panství, dobové vaření, cestování, duchovní život...Posted: 2017-02-02 08:32:40