person_outline
search

bannersokolka1

4. Středověké slavnosti v Břevnovském klášteře 2017

4. ročník slavností v jednom z nejvýznamnějších duchovních středisek země České ve středověku - Břevnovském klášteře benediktinů. Zažijete rytířské turnaje, mušketýrské souboje, dobovou hudbu, kejklíře, soutěže pro malé princezničky a pážata, akrobacii, dobové tržiště...

Dále spatřiti můžete: Rytířské souboje, renesanční duely, živou dobovou hudbu, středověké hry pro malé princezničky a pážata, katovo řemeslo, loutkové divadlo, mysticko-šermířskou akrobacii, ukázky výcviku asistenčních psů, středověké vaření piva, prohlídky kláštera, prohlídky pivovaru, dobové tržiště...

Jedno z nejvýznamnějších duchovních středisek země České ve středověku, nejstarší mužský klášter v Čechách, založený roku 993 knížetem Boleslavem II. a biskupem Vojtěchem. Všechna výše uvedená přízviska náležejí impozantní stavbě (sice v současné podobě až ze století 18.) v Praze – Břevnově: Břevnovskému klášteru benediktinů.

4. ročník slavností v jednom z nejvýznamnějších duchovních středisek země České ve středověku - Břevnovském klášteru benediktinů.


Posted: 2017-02-10 12:57:39