person_outline
search

bannersokolka1

Nejkrásnější české knihy roku 2016

V soutěži Nejkrásnější české knihy, jejíž kořeny spadají do roku 1928, je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok. Výstava se uskuteční od 20. dubna do 28. května.

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky zahajují 52. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Každým rokem do ní čeští nakladatelé přihlašují stovky titulů, výjimku představuje kategorie studentských prací, kam přihlášku podávají sami studenti.

Soutěž se vyhlašuje v listopadu, uzávěrka přihlášek je do 16. ledna. Slavnostní vyhlášení výsledků spolu s vernisáží výstavy oceněných publikací proběhne 19. dubna 2017. Samotná výstava pak potrvá až do 28. května 2017.

Dále bude možné zhlédnout nejkrásnější české knihy na veletrhu
Svět knihy, festivalu malých nakladatelů Tabook, mezinárodní přehlídce Designblok, v Moravské galerii v Brně a v krajských knihovnách.

Ceny se udělují v následujících kategoriích:

  • odborná literatura
  • krásná literatura
  • literatura pro děti a mládež
  • učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
  • knihy o výtvarném umění
  • katalogy
  • bibliofilie a autorské knihy
Ceny NČKR 2016 jsou udělovány za nejlepší grafické, polygrafické a ilustrační zpracování publikací, a to hned v sedmi kategoriích. V každé z nich jsou vyhlašována tři místa, první je pak honorováno cenou 50 000 Kč. PNP dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro mladé grafiky do 30 let, která je zároveň poctou zakladateli soutěže. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Všechny vítězné knihy si bude možné prohlédnout v letohrádku Hvězda na výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2016, v rámci jejíž vernisáže ve středu 19. dubna proběhne i slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Výstavu, kterou dále doplní Nejkrásnější knihy z celého světa roku 2015, bude možné navštívit až do 28. května. Nejkrásnější knihy se budou prezentovat mimo jiné i na veletrhu Svět knihy, mezinárodní přehlídce Designblok a na festivalu Tabook.Posted: 2017-02-14 12:27:01