person_outline
search

bannersokolka1

Druhé narozeniny Kadetní setniny jičínského pěšího pluku č. 74.

Jičínští kadeti se v Jičíně schází každý rok, aby si připomněli, co dosáhli za rok své činnosti. Hlavním pravidlem je, aby nás oproti roku předchozímu bylo pokud možno více a abychom zlepšili naši vystrojenost a vybavenost.

Letos uplyne 155 let ode dne, kdy 74. pěší pluk dostal na cvičišti v Itálii u Montagany své dva prapory. Kmotrou prvního byla dokonce sama císařovna Alžběta. Proto bychom vás chtěli informovat, že v tento významný den dojde k Svěcení praporu kadetní setniny. Bude nám předána replika našeho druhého praporu (Ordinärfahne), jehož kmotrou byla Její císařská Výsost Arcivévodkyně Hildegarda. Svěcení praporu proběhne v kostela sv. Jakuba v Jičíně, kde jsou desky se jmény padlých 74. pěšího pluku z války roku 1866.

Předběžný program:
12:30 Sraz účastníků před ZŠ. Husova
12:45 Pochod zúčastněných Husovou ulicí před kostel sv. Jakuba
13:00 Svěcení praporu
14:00 Řazení jednotek před kostelem, čestné salvy, odchod jednotek k bývalým kasárnám IR74
14:30 Krátký proslov u kasárePosted: 2017-02-20 07:49:41