person_outline
search

bannersokolka1

Král na hradě Kunětická hora

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u svého rádce, pana Viléma z Pernštejna, na hradě Kunětická hora v neděli 16. 7. 2017.

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u svého rádce, pana Viléma z Pernštejna, na hradě Kunětická hora po 520 letech.


V 11, 13, 15 a 16 hodin kostýmované výklady formou dialogu dvou historických postav spojené s ceremonií pasování návštěvníků na rytíře. Touto akcí si připomínáme skutečnou událost z 22. 7. 1497, kdy v severním křídle paláce Vladislav Jagellonský pasoval na rytíře malé Vilémovy syny Vojtěcha a Jana.

Během víkendu můžete současně navštívit středověké vojenské ležení v areálu hradu.Posted: 2017-02-21 07:31:06