person_outline
search

Krása času

Výstava představí návštěvníkům hodiny ze sbírky Muzea Cheb s těžištěm zejména v období 19. století (např. nástěnné lidové hodiny, sloupkové, stolní, stojací atd.).

Na výstavě jsou zastoupeny zejména hodiny sloupkové v řadě variant, většinou empírové nebo klasicistní. Kromě vystavených exponátů se mohou návštěvníci v doprovodných textech seznámit také s historií měření času nejen v Čechách, ale i ve světě, dále s různými typy hodin a v neposlední řadě také se stručným historickým přehledem vývoje nejstarších hodin v Chebu, a sice věžních hodin na budově Galerie výtvarného umění. Mimo jiné nahlédneme i do nedávné minulosti chebského nádraží prostřednictvím tzv. matečních hodin, kterými byly centrálně řízeny všechny ostatní hodiny v nádražních prostorách.

Výstava „Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb- pokračuje od 8.4.2017 do 4.6.2017. Výstava představí návštěvníkům nejcennější a nejlépe zachované hodiny z muzejní sbírky Muzea Cheb s těžištěm zejména v období 19. století (např. nástěnné lidové hodiny, sloupkové, stolní, stojací atd.).Posted: 2017-03-07 08:48:53