person_outline
search

bannersokolka1

Schwarzenberský palác - Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách

Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí v Praze je k vidění stálá expozice Národní galerie s názvem Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách. Prezentováno je zde na 160 sochařských exponátů, 280 ukázek pozdně renesančního a barokního malířství od konce 16. století do 18. století.

Prohlédnete si expozici Národní galerie koncipovanou podle tradiční chronologie a slohových období raného, vrcholného a pozdního baroka. Jsou zde představeny také nejkvalitnější dochované příklady každodenní dílenské praxe uměleckých ateliérů zejména 18. století – sochařské i malířské skici, modely, autorské i dílenské repliky a kopie. Do popředí se dostávají jména jako Matyáš Bernard Braun (kamenné skulptury a andělé z poustevny u Lysé nad Labem), Ferdinand Maxmilián Brokof (sochy mouřenínů z brány zámku v Kounicích), Karel Škréta, Petr Brandl, Václav Vavřinec Reiner, Hans von Aachen a další.

Jedním z exponátů je také mimořádně působivá a z kulturně historického hlediska pozoruhodná podobizna Humprechta Jana hraběte Černína z Chudenic. Obraz doplňuje polohu dosud nezastoupeného aristokratického portrétu. Akvizice je současně i návratem obrazu na místa, s nimiž je jeho historie spjatá.

Schwarzenberský palác postavený v letech 1545 až 1567 slouží výstavám již od roku 1910. V prostorách se kromě stálé expozice prezentují i malé výstavy krátkodobého charakteru. Lektorské oddělení Sbírky starého umění nabízí k expozici řadu doprovodných programů. Ve spolupráci s odbornými pracovníky sbírky je připraven cyklus přednášek, školám jsou určeny výukové programy pro jednotlivé věkové skupiny. Ve Schwarzenberském paláci je k dispozici ateliér, který slouží zároveň jako přednáškový sál.

V suterénu je zpřístupněna hmatová expozice Doteky baroka, určená především pro návštěvníky se zrakovým postižením.Posted: 2017-03-07 14:56:59