person_outline
search

bannersokolka1

Kostel sv. Václava ve Veliši

Pozdně barokní kostel sv. Václava byl v malé obci Veliš vystavěn v polovině 18. století. Jeho průčelí s monumentálním nástupem je unikátním příkladem pozdně barokního iluzionismu. Interiér kostela je přístupný v době nedělní bohoslužby.

Obec Veliš se nachází v regionu Český ráj a je součástí Mariánské zahrady, což je oblast, která se rozkládá na jih od Jičína. Autorem Mariánské zahrady byl hrabě František Josef Schlik, který na přelomu 16. a 17. století začal přeměňovat krajinu svého panství do kompozice vzájemně provázaných krajinných prvků s praktickým i duchovním obsahem. Po jeho smrti pokračovala ve vznešeném záměru i jeho druhá manželka hraběnka Anna Josefa Schliková. Nechala proto ve Veliši v polovině 18. století vystavět pozdně barokní kostel. Ten se nachází poblíž místa, kde již ve 14. století stával gotický kostelík.

Kostel sv. Václava je zasazen doprostřed hřbitova, který je obehnaný zdí. Původně se ve čtyřech rozích zdi nacházely čtyři čtvercové márnice se zkosenými rohy. Avšak dvě z nich byly po požáru zbořeny. Celý areál tak představuje pozoruhodný pozdně barokní soubor, který se s výrazným množstvím originálních barokních prvků dochoval do dnešních dnů.

Vlastní kostel je jednolodní s půlkruhovým presbytářem. Zařízení kostela je původní. Hlavní oltář je vyzdoben obrazem sv. Václava ze 70. let 19. století od Josefa Vojtěcha Hellicha. V presbytáři je k vidění votický obraz z roku 1756, který zachycuje založení kostela. Je na něm mimo jiné vyobrazena i zakladatelka kostela a jeho stavitel
 Posted: 2017-03-08 17:53:43