person_outline
search

bannersokolka1

Dům U Zlatého prstenu v Praze - expozice Muzea hlavního města Prahy

Dům U Zlatého prstenu v Týnské uličce je od roku 2016 ve správě Muzea hlavního města Prahy. Prohlédnete si zde expozici zaměřenou na proměnu Prahy v době panování Karla IV., která věrně přiblížuje podobu měst a život jejich obyvatel v lucemburské době.

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

V Domě U Zlatého prstenu si prohlédnete hmatové a virtuálně provedené modely staveb, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí Karlovy představy i zrealizované záměry, především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského. Jedním z ústředních exponátů je model pražského souměstí, Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan, s dvou královských hradů, Pražského hradu a Vyšehradu, na němž se pomocí video-mappingu demonstruje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století.

Celou expozicí provázejí dramatická zastavení, přibližující atmosféru města, jeho života a některých událostí: Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Podobu města i život jeho obyvatel v době lucemburské představují vystavené originální předměty ze sbírek Muzea HMP a dalších institucí. Kromě modelů je k vidění i řada cenných exponátů ze sbírek muzea jako například poutní odznak z druhé poloviny 14. století dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům.
 

Z historie domu U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici vznikl stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů. Z raně gotického období stavebního vývoje domu se zachovaly sklepy a chodba v prvním patře s původní valenou klenbou, ve které se rovněž nachází fragmenty nástěnných maleb z konce 15. století.

Týnská ulice ve které tento dům stojí je jednou z nejvíce křivolakých ulic Starého Města a jak naznačuje svým půdorysem, jedna z nejstarších. Místy je široká pouze 2,68 m. Má sedm rohů a sedm cípů. Na úzkém průčelí se vyjímá restaurované a skutečně zlaté zářící domovní znamení, zlatý prsten. Ten se na své místo podle pověsti dostal díky měšťanovi, který jej našel a nechal ho zavěsit na domovní vrata. Zajistil tak svému obydlí magickou ochranu, neboť prsten, stejně tak jako náramek, svým principem uzavřeného kruhu ochraňuje před nečistými silami.Posted: 2017-03-09 11:49:30