person_outline
search

bannersokolka1

Barokní kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně

Původní kostel s pěti obloukovými okny na podélné straně byl postaven na místě pohanského chrámu. Dnes jej připomíná jen obecní razítko z roku 1705, na němž je vyobrazena tato stavba.

Roku 1724 byl kostel Narození Panny Marie značně barokně přestavěn a rozšířen staviteli Janem Wisnerem z Uničova Antonínem Scholzem ze Šumperka. Dostavěna byla též kostelní věž, na kterou byla o 3 roky později, za velkého jásotu všech obyvatel, usazena kostelní báň. Roku 1810 byla dosud rovná zeď za hlavním oltářem zaoblena a přistavěna byla také sakristieoratoří.

Nejstarším důkazem existence kostela jsou zvony s letopočty 1412 a 1468. Starší zvon byl zrekvírován během první světové války, a tak ve věži zůstal pouze druhý, který patří mezi nejstarší zvony naší země. Na kostelní věži měl také své stanoviště ponocný, který měl v případě požáru vyhlásit poplach.

Hlavní oltář je 10 m vysoký objekt v klasicistním stylu. Na oltáři jsou uloženy relikvie ostatků sv. Jana a Pavla. Jedná se o kousek dřeva z rakví, ve kterých byly kosti svatých pohřbeny. Relikvie je opatřena potvrzením o pravostiHlavní oltářní obraz se samozřejmě váže k zasvěcení kostela. Je na něm zachycena radost, která panovala v domě Jáchyma a Anny, když se jim narodila Marie. Obraz se datuje k roku 1667 a autorem je Tobiáš Pocka. Nástropní fresky pak ukazují výjevy ze života Panny Marie. V kostele se nacházejí celkem tři oltáře. Stavba byla roku 1958 zapsána mezi kulturní památky.

Kolem kostela byly 24. dubna 1879 vysázeny lípy, aby připomínaly 25. výročí sňatku císaře France Josefa I. Některé z nich se dochovaly až do dnešních časů.

Nový Malín se nachází pouhý jeden kilometr od okresního města Šumperk. Až do roku 1947 se obec jmenovala Frankštát podle německého pojmenování Frankstadt. První písemné zprávy se datují k roku 1350. Již ve 13. století se prý v okolí obce těžila měď a později také stříbro, o čemž svědčí šachty a štoly ukryté v okolních lesích. Roku 1569 byl Frankštát prodán Šumperku, kterému zůstal až do roku 1848. V polovině 19. století se začala rozvíjet průmyslová výroba, a tak krom závodů na šamotové a hliněné zboží zde vznikla také cihelna nebo likérka.  Počátkem 20. století se k německé národnosti hlásilo až 95 % obyvatel. Ve volbách roku 1935 dominovala Henleinova Sudetoněmecká strana a po záboru Sudet německým vojskem, byli všichni občané české národnosti přesunuti do vnitrozemí. Občanů německé národnosti naopak v tomto kraji přibývalo, protože sem byli přestěhováni z vybombardovaného Porúří. V druhé fázi války na území Frankštátu operovali partyzáni a 8. května 1945 byla obec osvobozena Sovětskou armádou. Následovalo pomalé znovuosidlování této oblasti českým obyvatelstvem. Ačkoli bylo mnoho snah, aby se Malín stal předměstím Šumperka, byl tento proces ukončen v roce 1953 z důvodu ekonomické neefektivnosti tohoto svazku.Posted: 2017-03-09 16:14:31