person_outline
search

bannersokolka1

Vavřinecké lípy v Domažlicích

Skupina stromů Vavřinecké lípy leží jihozápadně od města Domažlice. Stromy navazují na alej lemující přístupovou cestu z Domažlic na Vavřineček.

Skupina stromů „Vavřinecké lípy“ byla vyhlášena za památné stromy rozhodnutím městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí dne 1.9.2005.

Stromy navazují na alej lemující přístupovou cestu z Domažlic na Vavřineček (Veselá hora 580 m n. m.). S největší pravděpodobností byly některé z lip vysazeny při přestavbě a rozšíření barokní kaple, ke kterému došlo v roce 1775.

Věk nejstarších lip přesahuje 200 let. Stromy dosahují výšky 24 m, šířky koruny 20 m a nejmohutnější z nich má obvod 4,61 m. Jedná se cennou skupinu čtyř lip velkolistých (Tilia platyphyllos Scop.) rostoucí na pozemku Římskokatolické farnosti Domažlice a Města Domažlic, které tvoří spolu s barokní kaplí svatého Vavřince nedílnou součást tradičního poutního místa na Chodsku.

Jak se na místo dostanete? Z rozcestníku na náměstí (u kláštera) vyjdete po zelené značce směr Vavřinec (Veselá hora). Projdete městem k viaduktu a dáte se klikatící silničkou nahoru do kopce. Po cestě minete kapli sv. Anny (místo poslední zastávky odsouzence před nedalekým popravištěm). Během cesty si můžete odpočinout na lavičkách.

Na vrcholu Vavřince stojí bývalá zotavovna ROH a kostelík zasvěcený sv. Vavřinci. Krásný výhled do kraje, pod kopcem vesnička Stráž. Dále lze pokračovat do Přírodního parku Zelenov, kde jsou krásné rybníky s chráněnými vodními živočichy a s romantickým posezením na dřevěných odpočívadlech.

Nejvíce toto místo ožívá při Chodských slavnostech. To se na Vavřinečku slouží mše svaté pod širým nebem. Pouť byla původně církevní slavností, konanou na památku světce, jemuž byl objekt vysvěcen. Od 19. století získala i zábavný charakter, po mši svaté následovala taneční veselice, nechyběly kramářské boudy, vystoupení potulných herců, později i atrakce. Poutě patřily k nejvýznamnějším svátkům obce. V Domažlicích byly slaveny tři, vedle svatojánské a mariánské, to byla pouť svatovavřinecká, která se postupem doby stala nejvýznamnější.Posted: 2017-03-09 16:11:00