person_outline
search

bannersokolka1

Kostel sv. Petra z Alkantary - unikát v Karviné

V místě centra původního města Karviná, dnes Doly, najdeme kostel postavený v roce 1736 v barokním slohu, který je zasvěcený sv. Petru z Alkantary. Kostel je známý také pod pojmem "šikmý" kostel v Karviné.

V důsledku nepříznivých vlivů těžby uhlí na tomto území byla původní vysoká věž snesena. Během desítek let poklesl zdejší terén o 36 m a způsobil naklonění objektu a hluboké trhliny ve zdech. Vzhledem k tomu, že poklesy terénu byly postupně stabilizovány, mohla být v letech 1996-1997 provedena rekonstrukce stavby. Okolí kostela je dnes pěkně upraveno v přírodně krajinářském stylu a kostel je opět přístupný veřejnosti.

Ve městě Karviné se dochovalo několik dalších významných umělecko historických památek soustředěných většinou na území městské památkové zóny. Je to především farní kostel Povýšení sv. Kříže s gotickým jádrem z počátku 14. stol., s "moravskou kaplí" z r. 1611 a epitafem Václava Cigána ze Slupska z roku 1577, a zrekonstruovaný zámek z konce 18. stol., který je opět přístupný veřejnosti. K výjimečným přírodně krajinářským pokladům města náleží zámecký park, jeho založení se datuje r. 1804, který plní funkci centrálního reprezentačního parku. Dochovala se v něm řada vzácných druhů dřevin a zdejší rekreační areál přispívá k oddechu a dobré pohodě všem návštěvníkům. Spolu s Lázeňským parkem a menšími lesními celky, které se na území města nacházejí, slouží k rekreačním účelům.Posted: 2017-03-09 15:53:20