person_outline
search

bannersokolka1

Jihlavské havíření 2017 - havířský průvod

Jihlavský havířský průvod, Pouť ke svatému Jánu, Havíření 2017 v Jihlavě. Letošní havířské průvody půjdou Jihlavou 23. - 25. červa 2017.

Díky občanskému sdružení Jihlavský havířský průvod se podařilo znovu obnovit tradici těchto slavností. Hlavní aktéři průvodu „Havířci“ jsou oblečeni do přesných kopií historických krojů z 16. století se všemi doplňky a náležitostmi.

Jednotlivé postavy představují řadu profesí souvisejících s dolováním a mají své stálé místo v hierarchii, která se dodržuje dodnes.Posted: 2017-04-03 07:47:21