person_outline
search

bannersokolka1

Nové město pražské - jak ho ještě neznáte

Zakladatelské činny Karla IV. jsou velkolepé, jedním z jeho počinů je vydání zakládací listiny Nového Města Pražského v roce 1348. Na výstavbě Nového Města Karlovi velmi záleželo a jeho budování věnoval velkou pozornost. Stejně tak my, v této přednášce.

Co se na přednášce dozvíte?
  • o založení a významu Nového Města pražského,
  • o urbanistickém pojetí Nového Města,
  • seznámíte se s důležitými stavbami, které byly součástí založení Nového Města, jako byly farní, klášterní a kapitulní kostely, kláštery a Novoměstská radnice,
  • bude Vám představena dokumentace největších urbanistických proměn Nového Města v pozdějších dobách
  • a dozvíte se o zmizelých stavbách z dob založení i z dob pozdějších.
V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou obrazovou dokumentaci, která vás zavede do míst, která nejsou běžně pro návštěvníky přístupná (nebo již některé stavby neexistují).

Přednáška je skvělým způsobem, jak si doplnit historické znalosti o Novém Městě pražském, což je vhodné zejména pro průvodce, kteří provázejí po Praze, dále se hodí pedagogům středních i základních škol, ale i studentům a nadšencům do historie.

Přednáší: PhDr. Rudolf Pošva, CSc - historik umění a zkušený průvodce Posted: 2017-04-03 07:28:20