person_outline
search

bannersokolka1

Benediktinský klášter Na Slovanech a jeho literární památky za dob Karla IV.

Přednášku o historii a literárních památkách pražského kláštera Na Slovanech (Emauzy) pronese Václav Čermák ze Slovanského ústavu AV ČR.

Přednáška bude zaměřena na užívání církevněslovanského knižního jazyka a hlaholského písma v pražském klášteře Na Slovanech od jeho založení roku 1347 do husitských válek.

Budou připomenuty důvody, které vedly Karla IV. k založení Slovanského (později Emauzského) kláštera v Praze, dějiny této kulturní instituce do husitských válek a obnovení cyrilometodějské tradice, slovanské liturgie a hlaholského písemnictví v Čechách. Součástí výkladu bude představení hlaholských rukopisných památek v církevní slovanštině a staré češtině, jejichž původ je možné klást do kláštera Na Slovanech.

Zmíněn bude především význam Remešského evangeliáře a České bible hlaholské pro poznání dějin českého písemnictví ve 2. polovině 14. století. Pozornost bude věnována také otázkám znalosti hlaholského písma v Čechách a na Moravě 14. a 15. století mimo prostory kláštera Na Slovanech, např. hlaholská abecedaria a zápisy v latinských kodexech české provenience.Posted: 2017-04-06 08:04:04