person_outline
search

bannersokolka1

Ignác František Platzer (1717–1787)

Přednáška kurátora Sbírky starého umění PhDr. Tomáše Hladíka k 300. výročí narození významného sochaře. Po dataprojekci následuje prohlídka soch v expozici.

Přednáška kurátora Sbírky starého umění PhDr. Tomáše Hladíka k 300. výročí narození významného sochaře. Po dataprojekci následuje prohlídka soch v expozici.

Cena: 80 / 50 Kč / účastníci kurzů 2016–2017 zdarma / Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře Schwarzenberského paláce / Doba trvání: 90 min

Ignác František Platzer (1717 Plzeň – 1787 Praha)

Příslušník západočeské řezbářské rodiny, který se sochařsky doškolil na Akademii ve Vídni.

V Praze se objevuje roku1744 azakládá zde velmi produktivní dílnu, která pokračovala v sochařské práci ještě v dalších generacích. Po více než čtvrtstoletí získával Platzerův ateliér nejzávažnější sochařské zakázky, které se v domácím prostředí ještě objevily. Umělcova zralá tvorba se odvíjela v neustálých výkyvech mezi odeznívajícím rokokovým slohovým názorem a nastupujícím klasicismem.Posted: 2017-04-16 08:13:15