person_outline
search

bannersokolka1

Zahájení sezony Památníku Jana Žižky z Trocnova

Jihočeské muzeum zve v sobotu 6. května 2017 srdečně všechny zájemce na slavnostní zahájení další sezóny jedné ze svých poboček, a to Památníku Jana Žižky z Trocnova.

Doprovodný program

Skupina historického šermu Fedrfechtýři - ukázka husitského válečnictví a zbraní

Držitel ceny Učené společnosti - prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.- poutavá komentovaná prohlídka expozice o Janu Žižkovi

Spisovatel František Niedl - autorské čtení románu (jedinečná příležitost - vůbec poprvé na Trocnově)

Pro děti vandrovní list na putování naučnou stezkou okolo Památníku

vstup zdarma (13:00 - 17:00 hodin)
 

Tip na výlet

Od Památníku vede značená cesta po hrázi rybníků Horního a Dolního k lesu, kde se nacházejí zbytky dvorce Žižkova strýce Mikše a 9 m hluboká studna náležející k dvorci. Odtud se po hrázi Grandlového rybníka přijde po cestě k místu údajného Žižkova narození, kde se nachází balvan s nápisem vztyčený v roce 1908. Dále návštěvník projde kolem monumentálního pomníku husitského hejtmana (díla prof. Josefa Malejovského z let 1958 - 1969) až ke zbytkům Žižkova dvorce. Zde, vpravo od vyznačených základů stála stodola a vlevo, šikmo přes cestu směrem k budově sousedního dvora, byly stáje. Vpředu je odkryta část původního nádvoří.  Před dvorcem za cestou, v místě nynější louky, býval rybník.
 

Z historie

Rodiště Jana Žižky z Trocnova, původní osada Trocnov se skládala ze dvou zemanských dvorců. Je vzdálena 1,5 km od nynější osady Trocnov (do šedesátých let 20. století Zaluží). Někdy v polovině 14. století sídlili na jednom z těchto dvorců zeman Řehoř Žižka s manželkou, kterým se zde kolem roku 1360 narodil syn Jan a prožil zde svá dětská a zřejmě i jinošská léta.Posted: 2017-05-03 12:57:18