person_outline
search

V

Seznámení s Fakultou stavební VŠB-TUO, aneb od historie po současnost a něco navíc!

Výstava 20 let Fakulty stavební dokumentuje dobu od vzniku fakulty až po současnost.

Návštěvníci výstavy se dozví zajímavé informace nejen o fungování fakulty a jejích úspěších na poli vědy a výzkumu, ale i o významných osobnostech, které na fakultě v minulosti působily nebo stále působí.

Na výstavě jsou také k vidění interaktivní modely ze soutěže Stavby budoucnosti, modely používané ve výuce v ateliéru architektury nebo netradiční ukázky materiálů používaných ve stavebnictví.

Výstava 20 let Fakulty stavební bude veřejnosti ve Velkém Světě techniky přístupná až do 10. 7. 2017.Posted: 2017-05-05 08:45:31