person_outline
search

bannersokolka1

Pardubický vinařský půlmaraton - Mistrovství České republiky 2017

Závod významně obohacuje život města Pardubice již mnoho let a za svou éru si půlmaraton získal přízeň mnoha sportovců jak špičkových, běžců hobíků, vozíčkářů, bruslařů, koloběžců a zejména rodičů s dětmi či školních kolektivů.

Současný Pardubický vinařský půlmaraton navazuje na více než 40letou tradici pořádání tohoto masového běžeckého závodu. Do začátku devadesátých let minulého století se tento silniční běh pořádal jako "Běh osvobození" v tradičním termínu 9. května, na 25 km dlouhé trati Pardubice - Chrudim - Pardubice. Od této doby do roku 2005 se trať mezi Pardubicemi a Chrudimí upravila na délku tradičního půlmaratonu, tak aby se na ní daly pořádat oficielní přebory a dosahovat časy v regulérní atletické disciplíně – půlmaratonu. V roce 2006 se tento závod rozloučil s tradiční obrátkou v Chrudimi a s tímto městem a pořádal se již na půlmaratonské trati pouze v ulicích a okolí města Pardubic. Dosavadní historie tohoto závodu se mohl celá desetiletí konat jen díky obětavé práci organizátorů z atletického oddílu se sídlem na stadionu na Dukle v Pardubicích, a to v historickém sledu Rudé hvězdy Pardubice, AFK SKP Pardubice a Hvězdy Pardubice.

Téměř čtyři desítky let se tohoto závodu, ať se konal v jakékoliv formě, zúčastňovalo každý rok nesčetné množství závodníků a to jak těch ze špičky českých běžců a běžkyň, tak v masovém měřítku z řad výkonnostních a rekreačních běžců a běžkyň všech věkových kategorií. V devadesátých letech se závodu postupně začali zúčastňovat i kvalitní běžci ze zahraničí, z nichž se řada stala vítězi tohoto závodu. Především v době, kdy se konal závod v členitém terénu mezi Pardubicemi, Chrudimí a Pardubicemi, vyžadoval tento běh dokonalou běžeckou připravenost. Vzdávat závod se těm méně připraveným ani nevyplatilo, protože cíl byl pouze na zpáteční cestě až zase v Pardubicích. I přes dobrou dlouholetou organizaci závodu ze strany organizátorů a velkou popularitu tohoto závodu v běžecké veřejnosti, to byl však pro většinu účastníků závodu běh „osamělého přespolního běžce“ na silnicích mezi oběma okresními městy.

Od roku 2003 se na organizaci tohoto závodu podílí již hoteliér Oldřich Bujnoch a závod tím získává přívlastek „vinařský“ a začíná se postupně rodit myšlenka přenést tento závod do ulic města Pardubic, tak aby se závod stal i masovou společenskou a sportovní událostí krajského města a závodníci na půlmaratonské trati byli v centru celého dění. Od myšlenky nebylo daleko k realizaci a tento záměr se poprvé uskutečnil v roce 2007, kdy poprvé účastníci svůj závod na půlmaratonské trati absolvovali již v ulicích a centru města Pardubic. Příchodem do ulic města se závod natolik zatraktivnil, že se stal přitažlivý i pro početné pole zahraničních běžců, především kvalitní běžce a běžkyně z Keni, jež suverénně zvítězili v posledních ročnících závodu.Posted: 2017-04-12 13:01:06